About Me !

รูปภาพของฉัน
เพชรบุรี, กลาง, Thailand
16 ณภัทร์กมล > FeronZo** <

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ชีวิตเด็กเรียน

เบื่อเรียน เบื่อไม่ได้เที่ยว ไม่มีคาบว่าง ไม่ได้ไปกับเพื่อนเก่า ไม่ค่อยได้หัวเราะ
แต่ ลำบากวันนี้เพื่อวันหน้า เยสสสสสส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น